replica watches
 
Se sentes Galicia, consume do noso.
Para que un pais teña economía de seu, e non sexa  dependente, precisa de varias premisas: dunha estratexia gubernamental e dos seus órganos de xestión específicos, para incentivar o desenvolvemento  socioecocioeconómico que active todos os recursos naturais. Deste xeito crearíamos unha oferta económica competitiva que faga fronte ás foráneas e equilibre,  ao novo favor,  a balanza de pagos; isto quere dicir que un pais que exporta é máis rico co que importa.
DÍA DA GALEGUIDADE EMPRESARIAL
Desta volta Isaac Díaz Pardo foi a figura escollida para facer fincapé un ano máis no discurso da galeguidade empresarial. Isaac Díaz Pardo foi un intelectual que uníu a esa faceta importante da súa a vida a de empresario creador da imaxe de Galicia con proxección internacional.