replica watches
 
Se sentes Galicia, consume do noso.
Para que un pais teña economía de seu, e non sexa  dependente, precisa de varias premisas: dunha estratexia gubernamental e dos seus órganos de xestión específicos, para incentivar o desenvolvemento  socioecocioeconómico que active todos os recursos naturais. Deste xeito crearíamos unha oferta económica competitiva que faga fronte ás foráneas e equilibre,  ao novo favor,  a balanza de pagos; isto quere dicir que un pais que exporta é máis rico co que importa.
Tradución da resolución do Tribunal Superior do Land de Schleswig-Holstein de data 12 de xullo de 20181.