replica watches
 
Se sentes Galicia, consume do noso.
Para que un pais teña economía de seu, e non sexa  dependente, precisa de varias premisas: dunha estratexia gubernamental e dos seus órganos de xestión específicos, para incentivar o desenvolvemento  socioecocioeconómico que active todos os recursos naturais. Deste xeito crearíamos unha oferta económica competitiva que faga fronte ás foráneas e equilibre,  ao novo favor,  a balanza de pagos; isto quere dicir que un pais que exporta é máis rico co que importa.
Lingua de lei
Os xulgados de Caldas de Reis foron os protagonistas desta xeira promovida pola Irmandade Xurídica Galega coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, para conmemorar as primeiras sentenzas ditadas naqueles órganos xurisdicionais polos maxistrados Manuel A. Pereira Costas, Dalila Dopazo Blanco e Encarna Dasi Dorelle.